Looking For Anything Specific?

2020 Aşure Günü ayın kaçında başlıyor | Beklentiler.com

20 Ağustos'ta Muharrem ayının gelmesi ile birlikte, Aşure Günü için geri sayım başladı. Aşure Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı takvimle yanıtladı.

2020 Aşure Günü ayın kaçında başlıyor

Her yıl Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl 29 Ağustos'ta idrak edilecek.

Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. Arapça'da "aşera" on manasına gelmektedir ve Aşure Günü ismini buradan almıştır.

Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur.

Aşure Günü, sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir..

Aşure Günü kapsamında yapılan aşurenin haricinde oruç da tutulmaktadır. İslam tarihinde Hz. Muhammed ve müslümanların tuttukları ilk oruç, aşure orucudur.


Mots clés: 2020 Aşure Günü ayın kaçında başlıyor,2020 Aşure Günü,Aşure Günü,aşure,sevinç,mutluluk,Aşure Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor
La source: www.kadinvekadin.net

Publier un commentaire

0 Commentaires